6.03.2018
Sprawy organizacyjne zakładu


10.04.2018
Mgr inż. Łukasz DYGA – Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego do Wlk. Brytanii


8.05.2018
Dr inż. Mirosław MAGNUSKI – Pomiary parametrów rozproszenia i impedancji - analizatory obwodów i mierniki impedancji


29.05.2018
Dr inż. Dariusz WÓJCIK – Podatność wzmacniaczy operacyjnych na zaburzenia radioelektryczneZebrania odbywają się w sali 616 i rozpoczynają się o godz. 8.30.