16.10.2018
Sprawy organizacyjne zakładu

20.11.2018
Dr inż. Jacek CHĘCIŃSKI – Moduły LED zasilane bezpośrednio z sieci 230VAC

18.12.2018
Dr inż. Wojciech OLIWA – Zastosowanie Interpolowanej DFT

22.01.2019
Dr inż. Tomasz TOPA – Równoważenie obciążeń w metodzie momentów implementowanej na platformy heterogeniczne CPU/GPU


Zebrania odbywają się w sali 616 i rozpoczynają się o godz. 8.30.