03.10.2017      Zebranie Instytutu, (Aula F)
Sprawy organizacyjne Instytutu Elektroniki w roku akademickim 2017/2018

 

10.10.2017      Zebranie Zakładu, (s.616)
– Sprawy organizacyjne zakładu

 

17.10.2017      Zebranie Instytutu, (Aula F)
– Dr inż. Robert Czabański – Jakościowa ocena stanu płodu w oparciu o dedykowane systemy rozmyte, dydaktyka, sprawy bieżące

 

24.10.2017      Zebranie Zakładu, (s.616)
– Sprawy organizacyjne zakładu

 

14.11.2017      Zebranie Instytutu, (Aula F)
Przegląd prac badawczych realizowanych w Zakładzie Podstaw Elektroniki i Radiotechniki, dydaktyka, sprawy bieżące

 

21.11.2017      Zebranie Zakładu, (s.616)
– Dr inż. Artur NOGA – Numeryczna analiza odporności elektroencefalografu na zaburzenia promieniowane

 

12.12.2017      Zebranie Instytutu, (Aula F)
Przegląd prac badawczych realizowanych w Zespole Mikroelektroniki i Nanotechnologii, dydaktyka, sprawy bieżące

 

19.12.2017      Zebranie Zakładu, (s.616)
– Dr inż. Jerzy FIOŁKA – Estymacja wartości parametrów sygnałów

 

09.01.2018      Zebranie Instytutu, (Aula F)
– Dr Roman KRZANOWSKI – Prof. wizytujący – Moralność robota, dydaktyka, sprawy bieżące

 

16.01.2018      Zebranie Zakładu, (s.616)
– Dr inż. Zenon KIDOŃ – Nowe możliwości stabilografii nadążnej

 

Zebrania rozpoczynają się o godz. 8.30.