Laboratorium to wykorzystywane jest w ramach przedmiotu Optoelektronika dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja na studiach 1. stopnia. Studenci nabywają w nim umiejętności związanych z analizą widma źródeł światła, stosowaniem elementów optoelektronicznych, prowadzeniem pomiarów wielkości fotometrycznych i radiometrycznych oraz analizą obrazów termowizyjnych.