Celem laboratorium jest przedstawienie budowy, zasady działania oraz metod pomiarów nadawczych i odbiorczych urządzeń radiowych. W programie laboratorium badane są: układy przemiany częstotliwości, wybrane układy bierne techniki radiowej, wzmacniacze mocy w.cz. oraz wybrane kompletne  urządzenia nadawcze i odbiorcze. Badania urządzeń nadawczych i odbiorczych realizowane są zgodnie z obowiązującym normami PN-EN.