Laboratorium przeznaczone jest dla studentów studiów 2. stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja – specjalność Aparatura Elektroniczna. W ramach ćwiczeń studenci badają własności jednofazowego falownika napięcia przeznaczonego do pracy w systemach UPS (modulacja, przebiegi prądów i napięć, wykorzystanie sieci impedancyjnych, pomiar charakterystyk częstotliwościowych obwodu sterowania). Zapoznają się również z demonstracją falownika trójfazowego.