W ramach tego laboratorium studenci poznają zaawansowane elektroniczne przyrządy pomiarowe i metody pomiarowe. Zajęcia odbywają się na 6 semestrze studiów inżynierskich na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. W zależności od potrzeb zasoby laboratorium są również wykorzystywane przez dyplomantów i w pracach badawczych.