W laboratorium tym studenci zapoznają się z podstawami obsługi oscyloskopu analogowego, zasadami pomiaru napięcia i prądu stałego i zmiennego (wartość szczytowa, średnia i skuteczna, ocena wpływu kształtu, amplitudy i częstotliwości sygnału na wynik pomiaru) oraz uczą się zasad dokumentowania i opracowywania wyników pomiarów. Zajęcia odbywają się na 2 semestrze studiów inżynierskich na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.