W laboratorium prowadzone są następujące zajęcia: Projektowanie Układów Analogowych na studiach 1. stopnia dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Projektowanie Układów Elektronicznych na studiach 2. stopnia dla kierunku EiT na specjalności Aparatura Elektroniczna oraz Analog Circuit Design dla Makrokierunku w j. angielskim. W ramach zajęć w tym laboratorium studenci badają zarówno układy zmontowane w postaci stanowisk laboratoryjnych jak i układy zaprojektowane i zmontowane przez nich.