Laboratorium to wykorzystywane jest w ramach przedmiotu obieralnego Elektronika Samochodowa dla kierunków Elektronika i Telekomunikacja oraz Teleinformatyka. Jego wyposażenie służy do demonstracji zasady działania elektronicznego układu sterowania pracą silnika spalinowego oraz podstawowych czujników mających zastosowanie w technice motoryzacyjnej.

Jest to pierwsze laboratorium, w którym studenci zapoznają się praktycznie z podstawowymi elementami elektronicznymi oraz elementarnymi układami analogowymi. Służy ono potrzebom wszystkich kierunków na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. W ramach dostępnych tam stanowisk laboratoryjnych badane są diody półprzewodnikowe, tranzystory bipolarne i unipolarne, przyrządy optoelektroniczne, tranzystorowy wzmacniacz oporowy, wzmacniacze różnicowe, parametry wzmacniaczy operacyjnych oraz podstawowe układy liniowe na wzmacniaczach operacyjnych.

W ramach tego laboratorium studenci poznają zaawansowane elektroniczne przyrządy pomiarowe i metody pomiarowe. Zajęcia odbywają się na 6 semestrze studiów inżynierskich na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. W zależności od potrzeb zasoby laboratorium są również wykorzystywane przez dyplomantów i w pracach badawczych.

Laboratorium to wykorzystywane jest w ramach przedmiotu Optoelektronika dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja na studiach 1. stopnia. Studenci nabywają w nim umiejętności związanych z analizą widma źródeł światła, stosowaniem elementów optoelektronicznych, prowadzeniem pomiarów wielkości fotometrycznych i radiometrycznych oraz analizą obrazów termowizyjnych.

W laboratorium tym studenci zapoznają się z podstawami obsługi oscyloskopu analogowego, zasadami pomiaru napięcia i prądu stałego i zmiennego (wartość szczytowa, średnia i skuteczna, ocena wpływu kształtu, amplitudy i częstotliwości sygnału na wynik pomiaru) oraz uczą się zasad dokumentowania i opracowywania wyników pomiarów. Zajęcia odbywają się na 2 semestrze studiów inżynierskich na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

W laboratorium prowadzone są następujące zajęcia: Projektowanie Układów Analogowych na studiach 1. stopnia dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Projektowanie Układów Elektronicznych na studiach 2. stopnia dla kierunku EiT na specjalności Aparatura Elektroniczna oraz Analog Circuit Design dla Makrokierunku w j. angielskim. W ramach zajęć w tym laboratorium studenci badają zarówno układy zmontowane w postaci stanowisk laboratoryjnych jak i układy zaprojektowane i zmontowane przez nich.

Celem laboratorium jest przedstawienie budowy, zasady działania oraz metod pomiarów nadawczych i odbiorczych urządzeń radiowych. W programie laboratorium badane są: układy przemiany częstotliwości, wybrane układy bierne techniki radiowej, wzmacniacze mocy w.cz. oraz wybrane kompletne  urządzenia nadawcze i odbiorcze. Badania urządzeń nadawczych i odbiorczych realizowane są zgodnie z obowiązującym normami PN-EN.

Na wyposażeniu laboratorium znajdują się moduły radiowe (Bluetooth, Wi-Fi itp.), moduły SDR oraz komputery wyposażone w dedykowane karty graficzne i specjalistyczne oprogramowanie  umożliwiające programowanie kart graficznych, modelowanie  współczesnych systemów radiowych oraz projektowanie i weryfikację obwodów drukowanych zaawansowanych układów elektronicznych. W ramach laboratorium prowadzone są następujące przedmioty: Printed Circuit Board Design, Bezprzewodowe sieci lokalne, Radio definiowane programowo, Procesory graficzne oraz System Bluetooth.

Laboratorium umożliwia pomiar obwodowych i polowych parametrów charakteryzujących układy i systemy w.cz. W jego ramach prowadzone są następujące przedmioty: Laboratorium i projekt układów w.cz., Modulacja i transmisja sygnałów, (laboratorium), Współczesne systemy radiokomunikacyjne (laboratorium i projekt) oraz Anteny i propagacja EM (projekt).

Laboratorium wykorzystywane jest w ramach przedmiotów Technika Światłowodowa dla kierunku Teleinformatyka (1. st.), Technika Światłowodowa dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja -specjalność Telekomunikacja (2. st.), Technika Światłowodowa dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja (1. st. - jako przedmiot obieralny). W ramach laboratorium studenci zdobywają umiejętności w zakresie wyznaczania podstawowych parametrów światłowodów, złączy światłowodowych oraz elementów optoelektronicznych zastosowanych w prostym systemie łączności światłowodowej.

Laboratorium przeznaczone jest dla studentów studiów 2. stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja – specjalność Aparatura Elektroniczna. W ramach ćwiczeń studenci badają własności jednofazowego falownika napięcia przeznaczonego do pracy w systemach UPS (modulacja, przebiegi prądów i napięć, wykorzystanie sieci impedancyjnych, pomiar charakterystyk częstotliwościowych obwodu sterowania). Zapoznają się również z demonstracją falownika trójfazowego.