Zgodnie z nazwą Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki prowadzi zajęcia z podstaw elektroniki na wszystkich kierunkach studiów Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Pracownicy zakładu prowadzą też przedmioty specjalistyczne na studiach drugiego stopnia oraz oferują studentom szereg przedmiotów obieralnych. Poniżej wyszczególnione zostały prowadzone przedmioty obowiązkowe.

 

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja – studia I stopnia

 • Elementy elektroniczne
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Miernictwo elektroniczne
 • Optoelektronika
 • Podstawy konstrukcji elektronicznych
 • Podstawy miernictwa
 • Podstawy radiokomunikacji
 • Podstawy technik wielkich częstotliwości
 • Pola i fale elektromagnetyczne
 • Projektowanie układów analogowych
 • Układy analogowe

 

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja – studia II stopnia

Wszystkie specjalności
 • Kompatybilność elektromagnetyczna

 

Specjalność - Aparatura elektroniczna
 • Projektowanie układów elektronicznych
 • Radioelektronika
 • Technika impulsowa

 

Specjalność – Radioelektronika
 • Anteny i propagacja fal elektromagnetycznych
 • Bezprzewodowe sieci komputerowe
 • Inżynieria mikrofalowa
 • Laboratorium i projekt układów wysokich częstotliwości
 • Modulacja i transmisja sygnałów
 • Podstawy technik wysokich częstotliwości
 • Projektowanie urządzeń radiotechnicznych
 • Przetwarzanie i transmisja sygnałów
 • Radioelektronika
 • Systemy radiotechniczne
 • Wprowadzenie do radiokomunikacji

 

Kierunek Teleinformatyka – studia I stopnia

 • Elektronika i miernictwo

 

Kierunek Informatyka – studia I stopnia

 • Elektronika i miernictwo

 

Kierunek Automatyka – studia I stopnia

 • Podstawy elektroniki
 • Układy elektroniczne w aparaturze pomiarowej

 

Makrokierunek Control, Electronic and Information Engineering – studia I stopnia

 • Introduction to electronics
 • Electromagnetic field theory

 

Szczegółowe informacje o wszystkich prowadzonych przedmiotach dostępne są na Platformie Zdalnej Edukacji Instytutu Elektroniki Politechniki Śląskiej: