Wydział AEI
Wydział AEI
Aula A
Aula A
Laboratorium UA
Laboratorium UA
Wydział AEI
Wydział AEI
Elektronika Samochodowa
Elektronika Samochodowa
Silesian Green Power
Silesian Green Power
Previous Next Play Pause

Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki, wcześniej Zakład Podstaw Elektroniki jest jednym z sześciu zespołów naukowo-dydaktycznych tworzących Instytut Elektroniki na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki w Politechnice Śląskiej. Zgodnie z nazwą większość pracowników zakładu prowadzi przede wszystkim zajęcia wprowadzające do elektroniki dla wszystkich kierunków na Wydziale AEI, w  tym zajęcia z układów analogowych na kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz dla specjalności Aparatura Elektroniczna na studiach II stopnia.

Zainteresowania naukowe pracowników zakładu dotyczą głównie analizy i syntezy układów analogowych, układów elektroniki mocy oraz miernictwa elektronicznego. W naszym zakładzie działa również nieformalna grupa (zespół) zajmująca się łącznością bezprzewodową oraz inżynierią pola elektromagnetycznego, zarówno w aspekcie dydaktyki jak i w zakresie prac naukowych. Zespół ten prowadzi własną stronę internetową pod adresem: reg.aei.polsl.pl

Wysoka jakość kształcenia, wychodzenie naprzeciw potrzebom studentów w sprawach dydaktyki i organizacji zajęć oraz zaangażowanie w prowadzone w zakładzie badania naukowe są podstawową troską i oczywistym priorytetem dla każdego pracownika naszego zakładu.